Označení:

ČSNEN 61334-4-41 (334740)

Datum vydání:

01.02.2001

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 41: Aplikační protokoly - Specifikace zpráv pro distribuční síť.

Katalogové číslo:

59962

Čárový kód:

8590963599625

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 61334-4-41:1996 (idt IEC 61334-4-41:1996). Definuje specifikaci zpráv pro distribuční síť (DLMS) v aplikační vrstvě OSI. Zahrnuje konvence pro tuto specifikaci, definici virtuálního distribučního zařízení a jeho vazbu na skutečné distribuční vybavení, specifikaci DLMS objektů, požadavky na shodu a příslušné služby. Norma platí pro oblast automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení (DLC)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz