Označení:

ČSNEN 61334-4-42 (334740)

Datum vydání:

01.02.2001

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 42: Aplikační protokoly - Aplikační vrstva.

Katalogové číslo:

60473

Čárový kód:

8590963604732

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 61334-4-42:1996 (idt IEC 61334-4-42:1996). Definuje pravidla pro navrhování prvku aplikační služby (ASE), ISO prvku služby řízení asociace (ACSE) v režimu bez spojení a specifikaci zpráv pro distribuční síť (DLMS) prvku aplikační služby. Provádí mapování na základě třívrstvé struktury modelu OSI. Uvádí koncepci aplikační vrstvy a prvky procedury protokolu. Norma platí pro oblast automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení (DLC)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz