Označení:

ČSNEN 61334-4-511 (334740)

Datum vydání:

01.06.2001

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-511: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení - CIASE protokol.

Katalogové číslo:

61805

Čárový kód:

8590963618050

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 61334-4-511:2000 (idt IEC 61334-4-511:2000). Specifikuje požadavky na řízení DCP. Norma dále definuje konvence pro popis základních prvků a uvádí obecné koncepce týkající se systémového řízení DCP. Specifikuje též prvek aplikační služby iniciace konfigurace - CIASE (služby Zjišťování, Registru ad.)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz