Označení:

ČSNEN 61334-4-512 (334740)

Datum vydání:

01.11.2002

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-512: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení pomocí profilu 61334-5-1 - Informační Základna Řízení (MIB).

Katalogové číslo:

65924

Čárový kód:

8590963659244

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 61334-4-512:2002 (idt IEC 61334-4-512:2001). Norma specifikuje informační základnu řízení (MIB) pro protokoly přenosu dat (DCP), která se používá pro řízení komunikačního profilu definovaného v normách souboru 61334, Částech 5-1, 4-32, 4-41 a 4-42. Pro tuto informační základnu řízení norma uvádí obecnou definici typů a příslušné objekty souvisící s jednotlivými řídícími proměnnými veličinami. Definuje též systémové objekty MIB
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz