Označení:

ČSNEN 61334-4-61 (334740)

Datum vydání:

01.10.2000

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat - Síťová vrstva - Bezspojový protokol.

Katalogové číslo:

59592

Čárový kód:

8590963595924

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 61334-4-61:1998 (idt IEC 61334-4-61). Definuje služby požadované od entity podvrstvy (N) síťové vrstvy protokolu dálkového přenosu dat (DCP) v obvodech logického přizpůsobení s N uživatelskou vrstvou a LLC podvrstvou, používající bezspojové N, a služby požadované touto entitou. Norma platí pro oblast automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení (DLC)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz