Označení:

ČSNEN 61334-6 (334760)

Datum vydání:

01.06.2001

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 6: Kódovací pravidlo A-XDR.

Katalogové číslo:

61806

Čárový kód:

8590963618067

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 61334-6:2000 (idt IEC 61334-6:2000). Definuje soubor kódovacích pravidel A-XDR, které lze použít pro získání specifikace přenosové syntaxe pro hodnoty typů používajících ASN.1 notaci (tj. pro podsoubor používající DLMS specifikace). Norma obsahuje zásady kódování takovýchto jednotlivých základních typů pomocí uvedených pravidel. Uvádí porovnání těchto specifických kódovacích pravidel s univerzálnějšími kódovacími pravidly, jako jsou BER ap
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz