Označení:

ČSNEN 61373-ed.2 (333565)

Datum vydání:

01.05.2011

Název:

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.

Katalogové číslo:

87660

Čárový kód:

8590963876603

Anotace normy:

Tato norma zahrnuje požadavky na zkoušení mechanických, elektrických a elektronických zařízení/součástí (dále pouze zařízení), která mají být upevněna na drážní vozidla, náhodnými vibracemi a rázy. Náhodné vibrace jsou jedinou metodou pro použití při schvalování zařízení/součástí. Zkoušky obsažené v této normě jsou specificky zaměřeny na prokázání schopnosti zkoušeného zařízení odolávat druhu vibrací prostředí, kterým jsou normálně drážní vozidla vystavena. Aby se dosáhlo nejlepšího možného znázornění, byly hodnoty uvedené v této normě odvozeny z měření ve skutečném provozu, předložených různými organizacemi z celého světa
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz