Označení:

ČSNEN 61400-1-ed.2 (333160)

Datum vydání:

01.07.2006

Název:

Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky.

Katalogové číslo:

75894

Čárový kód:

8590963758947

Anotace normy:

Tato část normy IEC udává minimální požadavky na návrh větrných elektráren a není zamýšlena jako úplná návrhová specifikace nebo instrukční návod. Kterýkoliv požadavek z této normy může být zamítnut, pokud může být přiměřeně prokázáno, že bezpečnost systému není porušena. Nicméně zamítnutí nesmí být použito pro klasifikaci větrných elektráren a s ní spojené definice vnějších podmínek v kapitole 6. Splnění této normy nezbavuje kteroukoliv osobu, organizaci, nebo společnost odpovědnosti, aby přihlédla i k jiným použitelným směrnicím. Tato norma není určena k tomu, aby dávala požadavky na větrné elektrárny instalované v pobřežních vodách, zejména ne na jejich nosnou konstrukci. Předpokládá se, že v budoucnosti bude připraven dokument, který se touto problematikou bude zabývat.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz