Označení:

ČSNEN 61400-11-ed.2 (333160)

Datum vydání:

01.06.2004

Název:

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku. (Platnost do 12.12.2015).

Katalogové číslo:

70228

Čárový kód:

8590963702285

Anotace normy:

Účelem normy je stanovit jednotnou metodiku, která zajistí důslednost a přesnost měření akustických emisí větrných elektráren ( dále jen VE). Tato norma stanoví zásady měření, analýzy a definuje obsah protokolů o měření hluku VE. Norma bude sloužit všem stranám, které se podílejí na výrobě, projektování a povolování stavby VE, provozování a regulací provozu VE. Uplatnění technických zásad přesného měření a analýzy, tak jak jsou uvedeny v tomto dokumentu, musí být používáno všemi účastněnými stranami a mělo by zajistit, že další vývoj a provoz VE bude prováděn v ovzduší nepřetržité a věcné komunikace ve vztahu k životnímu prostředí. Od postupů měření a zpracování protokolů uvedených v této normě se očekává, že naměřené výsledky bude možno kdykoliv reprodukovat.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz