Označení:

ČSNEN 61400-2-ed.2 (333160)

Datum vydání:

01.02.2007

Název:

Větrné elektrárny - Část 2: Návrhové požadavky pro malé větrné elektrárny.

Katalogové číslo:

77573

Čárový kód:

8590963775739

Anotace normy:

pojednává o filozofii bezpečnosti, zajištění kvality a inženýrské celistvosti malých větrných elektráren (SWT) a specifikuje požadavky na jejich bezpečnost, včetně návrhu, instalace, údržby a provozu při specifikovaných vnějších podmínkách. Účelem normy je poskytnout odpovídající úroveň ochrany proti možným poruchám z rizik systému během jeho životnosti. Norma se zabývá všemi podsystémy malých větrných elektráren, jako jsou ochranné mechanizmy, vnitřní elektrické systémy, mechanické systémy, nosná konstrukce, základy a elektrické spojení se zátěží. Protože tato část ČSN EN 61400 je podobná ČSN EN 61400-1, zjednodušuje ji a dělá podstatné změny, aby byla použitelná pro malé větrné elektrárny. Norma je používána pro větrné elektrárny s průtočnou plochou rotoru menší než 200 m2, generující elektrický proud o napětí menším než AC 1 000 V, nebo DC 1 500 v. Tato část normy může být použita společně s vhodnými normami IEC/ISO uvedenými v kapitole 2.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz