Označení:

ČSNEN 61400-21-ed.2 (333160)

Datum vydání:

01.07.2009

Název:

Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě.

Katalogové číslo:

83635

Čárový kód:

8590963836355

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61400-21:2008 (idt IEC 61400-21:2008). Je částí souboru IEC 61400, týkajícího se různých aspektů větrných elektráren a větrných turbín. Účelem této Části IEC 61400 je stanovit jednotnou metodiku, která zajistí shodnost a správnost předkládání, prověření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín (WT) připojených k elektrické rozvodné soustavě. Poskytuje doporučení pro přípravu měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie WT připojených k elektrické rozvodné soustavě. Toto druhé vydání obsahuje vůči předchozímu vydání následující nové položky: - Meziharmonické a zkreslení proudu ( 9 kHz) - Reakce na poklesy napětí - Omezení lineárního růstu činného výkonu a řízení žádané hodnoty - Dosažitelné jalové výkony a řízení žádané hodnoty - Ochrana elektrické rozvodné soustavy a doba opětného připojení po poruchách elektrické rozvodné soustavy Tato Část IEC 61400 je určena pro organizace zúčastněné na výrobě, plánování instalace, získávání příslušných povolení, provozu, využívání, zkoušení a regulaci WT.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz