Označení:

ČSNEN 61400-24 (333160)

Datum vydání:

01.03.2011

Název:

Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem.

Katalogové číslo:

87815

Čárový kód:

8590963878157

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma se vztahuje na ochranu větrných elektráren a větrných energetických systémů před bleskem. Normativní odkazy jsou na generické normy ochrany před bleskem, systémy nízkého napětí, vysokého napětí pro strojní vybavení, instalace a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Tato norma definuje prostředí s bleskem pro větrné elektrárny a aplikaci tohoto prostředí pro stanovení - estimaci rizik pro větrné elektrárny. Definuje požadavky na ochranu listů, ostatních prvků konstrukce, elektrického a řídicího systému jak proti přímým tak nepřímým účinkům blesku. Doporučeny jsou metody validace shody. Norma poskytuje příručku použitelných způsobů ochrany před bleskem, průmyslové, elektrické a EMC normy. Norma obsahuje pravidla pro zajištění bezpečnosti osob. Norma obsahuje pravidla pro statistiku poruch a jejich evidenci
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz