Označení:

ČSNEN 61773 (333305)

Datum vydání:

01.01.2000

Název:

Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů.

Katalogové číslo:

57950

Čárový kód:

8590963579504

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61773:1996. Evropská norma EN 61773:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1773:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými modifikacemi. Tato mezinárodní norma platí pro zkoušení základů podpěrných bodů venkovních vedení. Předmětem této normy je dát k dispozici postupy, které se používají pro zkoumání nosnosti a nebo odezvu zatížení celkového základu tak jako vzájemné působení mezi základem a okolní zeminou a nebo horninou. Mechanické namáhání konstrukčních složek není předmětem této normy. Nicméně v případě kotev vetknutých do země může převládat poškození konstrukčních složek, např. spojení mezi kotevní tyčí a injektážní maltou. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Třídy zkoušek, kapitolu 5 - Geotechnické údaje, kapitolu 6 - Stavba základů, kapitolu 7 - Zkušební zařízení, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Vyhodnocení zkoušky, kapitolu 10 - Přejímací kritéria a kapitolu 11 - Zkušební protokol. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E, F a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61773 (33 3305) byla vydána v lednu 2000
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz