Označení:

ČSNEN 61850-10 (334850)

Datum vydání:

01.02.2006

Název:

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 10: Zkoušky shody. (Platnost do 18.1.2016).

Katalogové číslo:

74981

Čárový kód:

8590963749815

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-10:2005 (idt IEC 61850-10:2005). Norma platí pro automatizované systémy podřízené stanice (rozvodny). Norma definuje metody a abstraktní případy zkoušek pro zkoušení shody zařízení používaných v automatizovaných systémech rozvoden a metrické veličiny měřené u těchto zařízení podle požadavků IEC 61850-5. Uvádí konkrétní techniky měření použité při určování charakteristických parametrů, jejichž použití umožňuje snazší začlenění IED (inteligentních elektronických zařízení) do automatizovaných systémů, správně tato IED provozovat a zajišťovat aplikace podle konkrétního záměru. Norma specifikuje procedury zkoušek shody, zajištění kvality zkoušek a dokumentaci obsahující zprávu o zkoušce. Dále obsahuje architekturu zkušebního systému a přejímací kritéria. V závěru stanovuje požadavky na doplňující zkoušky a pro názornost uvádí v příloze šablony pro záznam zkušebních procedur.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz