Označení:

ČSNEN 61850-3 (334850)

Datum vydání:

01.12.2002

Název:

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 3: Všeobecné požadavky.

Katalogové číslo:

66069

Čárový kód:

8590963660691

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 61850-3:2002 (idt IEC 61850-3:2002). Norma platí pro automatizované systémy v podřízených stanicích (rozvodnách). Definuje základní požadavky na komunikační síť, zejména požadavky na kvalitu (bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost apod.) a všeobecné požadavky (geografické apod.). Dále definuje podmínky pro okolní prostředí (teplota, vlhkost, barometrický tlak apod.) a pomocné služby (kvalitativní hodnoty napájecího napětí). Pro informaci uvádí v příloze způsoby zabezpečení přístupu před neoprávněným použitím.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz