Označení:

ČSNEN 61850-4-ed.2 (334850)

Datum vydání:

01.01.2012

Název:

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení.

Katalogové číslo:

89844

Čárový kód:

8590963898445

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-4:2011 (idt IEC 61850-4:2011). Tato Část souboru 61850 platí pro projekty souvisící s procesními automatizovanými systémy energetických společností (UAS), jako například automatizované systémy stanice (SAS). Definuje systémové a projektové řízení UAS systémů s komunikací mezi inteligentními elektronickými zařízeními (IED) ve stanici respektive elektrárně a příslušné požadavky na systém. Specifikace této normy se týkají systémového a projektového řízení z hlediska technického postupu a jeho podpůrných prostředků, životnosti celého systému a jeho IED a zajištění kvality počínaje stádiem vývoje a konče zastavením a vyřazením z provozu UAS a jeho IED. Uvádí požadavky na proces systémového a projektového řízení a na speciální podpůrné prostředky pro inženýrské činnosti a zkoušky. Oproti 1. vydání tato norma úzce přizpůsobuje svůj obsah ostatním Částem souboru 61850 a rozšiřuje svoji náplň ze systémů automatizace stanice na všechny systémy pro automatizaci v energetických společnostech
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz