Označení:

ČSNEN 61850-7-1 (334850)

Datum vydání:

01.05.2005

Název:

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-1: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Zásady a modely. (Platnost do 19.8.2014).

Katalogové číslo:

72570

Čárový kód:

8590963725703

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-7-1:2003 (idt IEC 61850-7-1:2003). Norma poskytuje přehled o komunikační architektuře a o interakcích mezi zařízeními v rozvodnách. Je součástí souboru specifikací podrobně členících komunikační architekturu v rozvodnách. Tvoří základ pro abstraktní definici tříd a služeb. Norma zavádí metody modelování, zásady pro komunikaci a informační modely, používané v dalších částech této řady norem. Norma poskytuje vysvětlivky k ostatním částem řady IEC 61850-7 a uvádí požadavky na vazby mezi nimi. Poskytuje zásady pro znázorňování aplikací, zařízení a komunikace, včetně virtualizace a mapování ACSI na skutečné komunikační systémy. Dále uvádí způsoby formální specifikace, rozsahy názvů a způsoby definování nové sémantiky. Norma je základní pro porozumění ostatním normám této řady
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz