Označení:

ČSNEN 61850-7-3-ed.2 (334850)

Datum vydání:

01.09.2011

Název:

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat.

Katalogové číslo:

88950

Čárový kód:

8590963889504

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-7-3:2011 (idt IEC 61850-7-2:2010). Je součástí souboru definic, které podrobně člení vrstvenou komunikační architekturu společnosti. Používá se ke specifikaci definic abstraktních obecných tříd dat a tříd strukturovaných atributů. Tyto abstraktní definice jsou mapovány do konkrétních definic objektů, které se použijí pro příslušný protokol Pro tyto obecné třídy definuje obecné typy atributů vážících se k aplikacím ve stanicích. Dále stanovuje sémantiku pro atributy dat. Normu lze použít pro popis modelů zařízení a funkcí pro výměnu informací mezi stanicemi, mezi stanicí a řídicím centrem, mezi výrobnou či decentralizovanou výrobou elektrické energie a řídicím centrem i pro výměnu informací o spotřebě elektrické energie (měření elektroměrů). Norma je nezbytným základem pro další části řady 61850-7. Oproti 1. vydání byly v této normě mj. provedeny následující změny: byly definovány nové obecné třídy dat používané novými normami pro definování modelů objektů pro další oblasti vycházející z IEC 61850 (decentralizované zdroje energie, větrné a vodní elektrárny, ad.) a pro znázornění statistických a historických dat a byly opraveny chyby a překlepy v předchozím vydání
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz