Označení:

ČSNEN 61850-7-4-ed.2 (334850)

Datum vydání:

01.02.2011

Název:

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů.

Katalogové číslo:

87589

Čárový kód:

8590963875897

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-7-4:2010 (idt IEC 61850-7-4:2010). Norma specifikuje informační model zařízení a funkce vztahující se k aplikacím v podřízených stanicích. Stanovuje názvy kompatibilních logických uzlů a názvy dat pro komunikaci mezi programovatelnými elektronickými zařízeními včetně vztahu mezi logickými uzly (LN) a daty. Logické uzly jsou rozčleněny na: systémové, pro funkce ochrany, pro funkce vážící se k ochraně, pro řízení, pro generické reference, pro propojování a archivaci, pro automatizované řízení, pro integrační měření a obecné měření, pro snímače a sledování, pro spínací zařízení, pro přístrojové a výkonové transformátory a pro další zařízení elektrizační soustavy. Názvy definované touto normou se používají k sestavení referencí hierarchicky uspořádaných objektů sloužících ke komunikaci. Konvence pojmenování jsou převzaty z IEC 61850 7 2. Norma stanovuje zásady pro rozšiřování stávajících názvů a doplňování nových. Pro lepší orientaci je uveden vztah této normy a IEC 61850-5. Oproti 1. vydání byly v této normě mj. provedeny následující změny: rozšíření o nové logické uzly pro oblast kvality energie, rozšíření o model pro statistická a historická statistická data, rozšíření z hlediska IEC 61850-90-1 (komunikace stanice-stanice), rozšíření o nové logické uzly pro funkce sledování podle IEC 62271, doplnění nových obecně platných logických uzlů z EN 61850-7-410 a EN 61850-7-420
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz