Označení:

ČSNEN 61850-8-1 (334850)

Datum vydání:

01.06.2006

Název:

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3. (Platnost do 22.7.2014).

Katalogové číslo:

75705

Čárový kód:

8590963757056

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-8-1:2004 (idt IEC 61850-8-1:2004). Norma je součástí specifikací podrobně členících komunikační architekturu rozvodny. Je určena pro zajištění vlastního provozu různých zařízení rozvodny a napájecího vedení při dosažení funkční spolupráce na základě poskytování podrobných informací o vytváření a výměně konkrétních komunikačních zpráv. Určuje způsob výměny časově kritických i časově nekritických dat po místních sítích pomocí mapování ACSI na MMS a na rámce z ISO/IEC 8802-3. Služby a protokol MMS definuje pro provoz pomocí komunikačních profilů plně vyhovujících OSI a TCP. Norma zahrnuje výměnu dat v reálném čase, signalizaci, řídicí činnosti a sdělování zpráv. Určuje rovněž mapování výměn časově kritických informací na protokol nespadající do MMS. Obsahuje syntaxi takovéhoto protokolu, jeho definici a mapování na formáty rámce z ISO/IEC 8802-3 a další důležité procedury specifické pro použití této ISO/IEC 8802-3. Norma definuje normalizovaný způsob použití služeb z ISO 9506 při realizaci výměny dat.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz