Označení:

ČSNEN 61850-8-1-ed.2 (334850)

Datum vydání:

01.03.2012

Název:

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3.

Katalogové číslo:

89853

Čárový kód:

8590963898537

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-8-1:2011 (idt IEC 61850-8-1:2010). Tato norma je součástí množiny specifikací podrobně členících vrstvenou komunikační architekturu společnosti. Je určena pro zajištění vlastního provozu zařízení pro různá zařízení k dosažení funkční spolupráce poskytnutím podrobných informací o tom, jak vytvořit a vyměňovat si konkrétní komunikační zprávy. Definuje způsob vyměňování časově kritických a časově nekritických dat po místních sítích mapováním ACSI na MMS a na rámce z ISO/IEC 8802-3. Rovněž definuje mapování objektů a služeb ACSI na MMS a na rámce z ISO/IEC 8802-3 a mapování výměn časově kritických informací na protokol mimo MMS. Norma obsahuje syntaxi protokolu, definici protokolu, mapování protokolu na formáty rámce z ISO/IEC 8802-3 a další důležité procedury specifické pro použití ISO/IEC 8802 3. Pro ty ACSI služby definované v IEC 61850-7-2, které nejsou mapovány na MMS, definuje tato Část dodatečné protokoly. Oproti 1. vydání byly v této normě mj. provedeny následující změny: podpora gigabitového ethernetu, zálohování spojové vrstvy, rozšíření délky reference objektu, rozšíření typu příčiny zahrnutí u komplexního protokolování, mapování služeb sledování, druhé mapování referenceObjektu, pokud se použije u služeb sledování, nebo jako spojení, rozšíření vyčíslení DoplněnéPříčiny, simulace GOOSE telegramu, takzvané GOOSE kódované pevnou délkou, vzdálený SCL Řídicí Blok, mapování ACSI kódů chyby služby a kódy chyby z ISO 9506 jež byly změněny a byly opraveny chyby a překlepy v předchozím vydání
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz