Označení:

ČSNEN 61850-9-1 (334850)

Datum vydání:

01.02.2004

Název:

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 9-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Přenos vzorkovaných hodnot po sériovém jednosměrném (neorientovaném) vícebodovém spoji bod-bod.

Katalogové číslo:

69484

Čárový kód:

8590963694849

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-9-1:2003 (idt IEC 61850-9-1:2003). Norma platí pro elektronické transformátory proudu a napětí s digitálním výstupem přes slučovací jednotku používaných pro elektronické měřicí přístroje a zařízení ochran jakožto součást automatizovaných systémů v podřízených stanicích (rozvodnách). Definuje mapování specifických komunikačních služeb pro komunikaci na úrovni pole rozvodny - proces a mapování na sériový jednosměrný vícebodový spoj bod-bod podle IEC 60044-8. Toto mapování je uvedeno pro jednotlivé vrstvy modelu OSI, pro přenos vzorkovaných hodnot a pro obecné třídy dat. Norma poskytuje návod pro definování odpovídajícího datového souboru, určení šířky pásma, definování názvů logických uzlů a názvů dat. Pro lepší srozumitelnost uvádí schéma elektronického transformátoru a příklad konfigurace.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz