Označení:

ČSNEN 61850-9-2 (334850)

Datum vydání:

01.01.2005

Název:

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3. (Platnost do 27.10.2014).

Katalogové číslo:

71965

Čárový kód:

8590963719658

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61850-9-2:2004 (idt IEC 61850-9-2:2004). Definuje SCSM pro vzorkované hodnoty získávané pomocí ISO/IEC 8802-3. Tato norma doplňuje IEC 61850-9-1 tak, aby se zahrnulo do SCSM kompletní mapování modelu vzorkovaných hodnot. Norma platí pro elektronické transformátory proudu a napětí s digitálním výstupem, slučovací jednotky a inteligentní elektronická zařízení jako jsou zařízení ochran, řídicí jednotky pole a elektroměry. Norma uvádí možné případy architektury komunikační sběrnice. Definuje mapování modelu třídy vzorkovaných hodnot na ISO/IEC 8802-3. Aplikace zásad této normy spolu s IEC 61850-7 a IEC 61850-6 umožňuje funkční spolupráci zařízení různých výrobců. V tomto SCSM jsou uvedeny odkazy na příslušné služby z IEC 61850-8-1. Norma definuje mj. požadavku na shodu u těchto funkcí. Kromě požadavků na konfigurační jazyk rozvodny je uveden též formát rámce pro ISO/IEC 8802-3 a základní kódovací pravidla ASN.1.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz