Označení:

ČSNEN 61968-1 (334900)

Datum vydání:

01.08.2004

Název:

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecné požadavky. (Platnost do 4.12.2015).

Katalogové číslo:

70961

Čárový kód:

8590963709611

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61968-1:2004 (idt IEC 61968-1:2003). Norma je první ze souboru IEC 61968 určeného pro realizaci integrace mezi aplikacemi energetické společnosti. Norma definuje jednotlivá rozhraní pro hlavní prvky architektury systému řízení dodávky elektrické energie. Pro tato rozhraní zavádí požadavky vycházející z referenčního modelu rozhraní. Norma je určena pro zajištění funkční spolupráce mezi počítačovými systémy, bázemi a jazyky od různých dodavatelů. Norma určuje základní komerční činnosti distribuční společnosti včetně jejich členění na dílčí činnosti a abstraktní prvky. Stanovuje architekturu rozhraní a profil rozhraní, včetně nezbytných adaptérů prvků a aplikačních programových prostředků. Dále obsahuje model výměny informací a zásady pro hlášení prvků, ošetření chyb, zabezpečení a kontrolu oprávnění. Uvádí základní aspekty údržby systému řízení dodávky elektrické energie. Přílohy názorně doplňují normu o určení oblastí řízení distribuce obecné energetické společnosti, postup při zpracování souboru IEC 61968 i návod pro postup při zavádění integrace v rámci distribuční společnosti a přehled dat v konvenční energetické společnosti a její komerční funkce. Norma je základní normou souboru IEC 61968, umožňující pochopit zásady a postup při provádění integrace aplikací v energetické společnosti, podrobněji uvedené pro jednotlivé komerční činnosti v následných normách tohoto souboru.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz