Označení:

ČSNEN 61968-13 (334900)

Datum vydání:

01.06.2009

Název:

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie.

Katalogové číslo:

83563

Čárový kód:

8590963835631

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61968-13:2008 (idt IEC 61968-13:2008). Je částí souboru IEC 61968, který má sloužit k usnadnění integrace mezi aplikacemi v oblasti distribuce elektrické energie. Tento soubor norem je určen pro zajištění aplikací, které si potřebují vyměňovat data každých několik sekund, minut, nebo hodin. Tato Část IEC 61968 definuje formát a pravidla pro vyměňování informací o modelování založeném na CIM (Obecný Informační Model) a týkající se dat distribuční sítě. Přijatý model dat sítě má být postačující k tomu, aby umožnil provádění analýz zapojení sítě, včetně sledování sítě, analýz vypínání, výpočtů průběhu zatížení, apod. Tato norma je důležitá pro synchronizování databází systému geografických informací s databázemi vzdáleného řídicího systému.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz