Označení:

ČSNEN 61968-3 (334900)

Datum vydání:

01.02.2005

Název:

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy.

Katalogové číslo:

71928

Čárový kód:

8590963719283

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61968-3:2004 (idt IEC 61968-3:2004). Norma je součástí souboru IEC 61968 určeného pro realizaci integrace mezi aplikacemi energetické společnosti. Stanovuje informační obsah jednotlivých typů zpráv ze souboru, který se používá k zajištění naprosté většiny komerčních funkcí souvisících s provozem distribuční soustavy. Tyto typy zpráv se týkají především sběru dat pomocí externích systémů, lokalizace poruch, obnovení provozu po poruše, ošetření poruch, provozní údržby a uvádění zařízení do provozu. Norma určuje vazby na další činnosti ovlivněné nebo ovlivňující provoz soustavy, které jsou náplní dalších částí souboru IEC 61968. Norma definuje referenční a informační model rozhraní pro provoz soustavy a uvádí konvence pro pojmenovávání příslušných typů zpráv. Všeobecně uvádí použití zpráv, formáty zpráv a jejich jednotlivá pole a dále pak konkrétní typy zpráv pro provoz distribuční soustavy. V příloze uvádí norma popis sloves pro tyto typy zpráv včetně příslušného významu. Norma váže na základní normu IEC 61968-1 a specializuje ji pro uvedenou oblast činnosti energetických společností.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz