Označení:

ČSNEN 61970-1 (334910)

Datum vydání:

01.12.2006

Název:

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky.

Katalogové číslo:

77384

Čárový kód:

8590963773841

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61970-1:2006 (idt IEC 61970-1:2005). Poskytuje soubor směrnic a obecných možností infrastruktury nezbytných pro použití norem pro rozhraní EMS-API. Uvádí typické scénáře integrace u nichž jsou tyto normy používány a typy integrovaných aplikací. Pro poskytnutí základu pro používání ostatních norem pro AMS-API definuje referenční model. Tento model je obecně použitelný pro obdobné výměny informací mezi aplikacemi řídicího centra a systémy vně prostředí tohoto řídicího centra, například jinými řídicími centry, obsluhou nezávislých systémů (ISO), obsluhou regionálních přenosů (RTO) a systémy pro řízení distribuce elektrické energie (DMS - Distribution Management Systém). Norma popisuje úlohu ostatních částí souboru, které obsahují obecný informační model (CIM). Zahrnuje rovněž obecné možnosti, které potřebuje mít integrační infrastruktura, aby usnadnila výměnu informací pomocí rozhraní složek určených CIS. Norma neurčuje jednotlivé realizace nebo produkty, ani neomezuje zobrazování informací při aplikaci počítačového systému. Definuje navenek viditelná rozhraní, včetně sémantiky a syntaxe, nezbytná pro zajištění funkční spolupráce produktů dodaných různými dodavateli.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz