Označení:

ČSNEN 61970-301 (334910)

Datum vydání:

01.05.2006

Název:

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). (Platnost do 30.9.2014).

Katalogové číslo:

75641

Čárový kód:

8590963756417

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61970-301:2004 (idt IEC 61970-301:2003). Norma definuje abstraktní obecný informační model (CIM) znázorňující všechny důležité objekty závodu energetické společnosti zajišťující chod této společnosti. Poskytuje normalizovaný způsob znázornění prostředků elektrizační soustavy jakožto tříd objektů a atributů společně se vzájemnými vazbami, což umožňuje CIM integrovat aplikace systémů řízení elektrické energie nezávisle vyvinuté různými výrobci do komplexních systémů. Norma je nástrojem umožňujícím takovouto integraci v různých oblastech vyžadujících obecný model elektrizační soustavy pro dosažení funkční spolupráce a kompatibility aplikací a systémů bez ohledu na jejich realizátora. Uvedené třídy objektů pro CIM jsou seskupeny do logických sestav, kde každá sestava představuje určitou část celkové modelované elektrizační soustavy. Norma definuje základní množinu těchto sestav.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz