Označení:

ČSNEN 61970-403 (334910)

Datum vydání:

01.04.2009

Název:

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 403: Generický přístup k datům.

Katalogové číslo:

82833

Čárový kód:

8590963828336

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61970-403:2008 (idt IEC 61970-403:2008). Je částí souboru IEC 61970 definujícího rozhraní aplikačního programu (API) pro systémy řízení elektrické energie (EMS). Norma definuje služby, které jsou nezbytné pro přístup k objektům pro oblast elektrizační soustavy definovaným v souboru IEC 61970-3xx. Uvedený generický přístup k datům (GDA) umožňuje klientovi přístup k datům udržovaným jinou složkou bez nutnosti znát logické schéma použité pro vnitřní uložení dat, pouze na základě znalosti obecného modelu. Norma podrobně rozvádí možnosti GDA ve třech kategoriích: přístup pro čtení dat, přístup pro aktualizaci dat a události oznamující změnu.Norma je určena pro technickou oblast řídicích center společností, vzhledem k uváděnému generickému přístupu k datům je však využitelná i pro další oblasti, jako je řízení energie a distribuce, řízení prací a kmenového majetku, geografické informační systémy apod.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz