Označení:

ČSNEN 61970-453 (334910)

Datum vydání:

01.04.2009

Název:

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Grafická výměna založená na CIM.

Katalogové číslo:

82830

Čárový kód:

8590963828305

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61970-453:2008 (idt IEC 61970-453:2008). Je částí souboru IEC 61970 definujícího rozhraní aplikačního programu (API) pro systémy řízení elektrické energie (EMS). Norma definuje směrnice pro výměnu definic grafických schémat. Obsahuje obecné případy použití výměny definic zobrazování grafických schémat a směrnice pro provázání těchto definic schémat s CIM daty. Dále obsahuje směrnice pro správu definic schémat pomocí řady revizí. Definuje prezentační logiku, logiku interakce s uživatelem, komplexní objekty a úrovně. Norma je důležitá pro výměnu grafických objektů a příslušných metadat mezi různými systémy (GIS, řídicí systém, plánovací systém, automatizovaný systém stanice).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz