Označení:

ČSNEN 62013-1-ed.2 (330384)

Datum vydání:

01.01.2007

Název:

Přilbová svítidla pro plynující doly s metanem - Část 1: Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu. (Platnost do 30.6.2014).

Katalogové číslo:

77639

Čárový kód:

8590963776392

Anotace normy:

Norma uvádí požadavky na konstrukci a zkoušení přilbových svítidel, včetně svítidel s připojovacím místem pro další zařízení, určených pro použití v plynujících dolech (skupina I - elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru podle definice v IEC 60079-0). Pojednává pouze o nebezpečí spojeném s možností, že se přilbové svítidlo stane iniciačním zdrojem. Požadavky IEC 60079-0 pro přilbová svítidla neplatí, pokud není dále uvedeno jinak. Tato norma je rovněž použitelná pro přilbová svítidla určená pro použití v dolech, které mohou být dočasně ohroženy výbušnou plynnou atmosférou, například při důlních záchranářských pracích. Přilbová svítidla, která splňují požadavky této normy jsou určená pro osobní použití v normálních okolních podmínkách: - teplotě: 0 °C až +40 °C; - tlaku: 0,8 barů až 1,1 barů
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz