Označení:

ČSNEN 62013-2-ed.2 (330384)

Datum vydání:

01.01.2007

Název:

Přilbová svítidla pro plynující doly s metanem - Část 2: Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti. (Platnost do 11.1.2015).

Katalogové číslo:

77638

Čárový kód:

8590963776385

Anotace normy:

Norma uvádí podrobnosti týkající se funkčních vlastností a ostatních bezpečnostních vlastností, včetně požadavků týkajících se místa pro připojení jiných zařízení, které nejsou uvedeny v ČSN EN 62013-1, avšak jsou důležité pro bezpečnost a pracovní podmínky uživatele. Může být rovněž použita pro přilbové svítidla určená pro použití v dolech, které nejsou ohroženy výskytem metanu. Je-li tato část normy použita samostatně pro neplynující doly, mají být odpovídající konstrukční požadavky dohodnuty mezi dodavatelem a uživatelem a pokud možno, odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN EN 62013-1
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz