Označení:

ČSNEN 62135-1 (052013)

Datum vydání:

01.06.2009

Název:

Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci.

Katalogové číslo:

83458

Čárový kód:

8590963834580

Anotace normy:

Tato část normy IEC 62135 platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzným procesům a zahrnuje jednotlivé i vícenásobné svařovny, které mohou být zatěžovány a/nebo spouštěny ručně nebo automaticky. Tato norma pojednává o nepřenosném i přenosném zařízení. Specifikuje bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. K souladu s touto normou by se měly posoudit všechna bezpečnostní rizika při zatěžování, napájení, provozu a uvolnění zařízení, tam kde je to možné, a měly by se vzít v úvahu související normy.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz