Označení:

ČSNEN 62282-3-3 (336000)

Datum vydání:

01.09.2008

Název:

Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.7.2015).

Katalogové číslo:

81789

Čárový kód:

8590963817897

Anotace normy:

Norma stanoví minimální bezpečnostní požadavky pro instalaci vnitřních a venkovních stabilních napájecích systémů na palivové články specifikovaných v ČSN IEC 62282-3-1 a platí pro instalaci dále uvedených systémů: - určených pro přímé připojení k napájecí síti nebo přes přepojovač; - určených pro použití jako samostatný napájecí rozvodný systém; - určených pro zajištění AC nebo DC napájení; - s nebo bez schopnosti rekuperace užitečného tepla. Norma nezahrnuje: - systémy pro dodávku paliva a/nebo skladování paliva; - výkonové připojení k síti; - přenosné napájecí systémy na palivové články; - napájecí systémy na palivové články pro pohonné jednotky; - APU aplikace (pomocné napájecí jednotky). Napájecí systémy na palivové články se rozdělují do dvou kategorií: - malé systémy; - velké systémy.


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz