Označení:

ČSNEN 62282-6-200 (336000)

Datum vydání:

01.09.2008

Název:

Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.8.2015).

Katalogové číslo:

81788

Čárový kód:

8590963817880

Anotace normy:

Norma stanoví zkušební metody, které jsou nutné pro hodnocení funkčnosti miniaturních napájecích zdrojů na palivové články pro přenosné počítače (laptopy), mobilní telefony, osobní záznamníky (PDA), bezdrátové domácí spotřebiče, TV vysílací kamery, autonomní roboty, atd. Popisuje metody funkčních zkoušek pro stanovení výkonových charakteristik, spotřeby paliva a mechanické odolnosti miniaturních napájecích zdrojů na palivové články s výstupem do DC 60 V a 240 VA. Nezabývá bezpečností miniaturních napájecích zdrojů na palivové články a vzájemnou záměnností miniaturních napájecích zdrojů na palivové články.


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz