Označení:

ČSNEN 62282-6-300 (336000)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků. (Platnost do 17.1.2016).

Katalogové číslo:

86035

Čárový kód:

8590963860350

Anotace normy:

Norma stanoví požadavky pro zaměnitelnost palivových zásobníků miniaturních palivových článků (MFC) tak, aby byla zajištěna kompatibilita zásobníků pro různé MFC napájecí jednotky, při zachování bezpečnosti a funkce MFC napájecích systémů. Pro tyto účely norma pokrývá palivové zásobníky a jejich konstrukci konektorů. Jsou rovněž zahrnuty typy paliva, koncentrace paliva a jakost paliva. Norma rovněž uvádí prostředky pro vyloučení špatného připojení nesprávného palivového zásobníku. Jsou zde rovněž uvedeny zkušební metody pro ověření shody s požadavky na zaměnitelnost pro palivo a palivové zásobníky. Norma popisuje metody funkčních zkoušek palivových zásobníků, paliva ze zásobníků a označování pro zajištění zaměnitelnosti palivových zásobníků. Mezi ně patří ovlivnění funkce palivových zásobníků, jako je jakost paliva, která může ovlivňovat funkci MFC napájecích jednotek a užitečný objem paliva z palivových zásobníků. MFC napájecí systémy a MFC napájecí jednotky jsou definovány jako nositelné nebo snadno přenosné v ruce, poskytující stejnosměrný výstup, který nepřekračuje DC 60 V a výkon, který nepřekračuje 240 VA. Norma platí pro palivové zásobníky pro MFC napájecí jednotky a mechanické propojovací konektory mezi palivovým zásobníkem a MFC napájecí jednotkou. Hlavní část této normy zahrnuje methanolové kapalinové palivové zásobníky, včetně roztoku methanolu a vody. Příloha A uvádí podklady použité při stanovení sil, očekávaných v normálním provozu a při předpokládaném špatném použití. Příloha B uvádí příklady návrhu zkušebních přípravků pro typové zkoušky palivových konektorů a palivových zásobníků
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz