Označení:

ČSNEN 62290-1 (333530)

Datum vydání:

01.08.2007

Název:

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy.

Katalogové číslo:

79210

Čárový kód:

8590963792101

Anotace normy:

Tato norma stanoví požadavky na funkci, systém a rozhraní pro systémy řízení, které se používají na tratích a v sítích městské osobní dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou. Vlaky, které jsou v provozu na takových tratích, mohou zahrnovat vlaky podzemní dráhy (metra) s vysokou dopravní zatížitelností, osobní vlaky pro předměstskou dopravu, vlaky pro lehkou kolejovou dopravu, tramvaje a regionální vlaky. Tato norma neplatí pro tratě, které jsou provozovány podle specifických drážních předpisů, pokud příslušný kompetentní úřad nestanoví jinak, v normě se však uznává důležitost zvyšování provozní interoperability mezi propojenými dopravními sítěmi UGTMS a dopravními sítěmi, které nejsou součástí UGTMS
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz