Označení:

ČSNEN 730-1 (054230)

Datum vydání:

01.06.2003

Název:

Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku (Norma k přímému použití jako ČSN).

Katalogové číslo:

66504

Čárový kód:

8590963665047

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz