Označení:

ČSNEN 88528-11 (333140)

Datum vydání:

01.01.2005

Název:

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení.

Katalogové číslo:

71985

Čárový kód:

8590963719856

Anotace normy:

stanoví požadavky na rotační zdroje nepřerušovaného napájení (UPS), včetně funkce a metod zkoušení; tyto zdroje sestávají z kombinace mechanických a elektrických točivých strojů. Tato norma platí pro napájecí zdroje navržené především pro nepřetržité napájení zátěže odběratele elektrickou energií o střídavém napětí. Pokud takové zdroje pracují bez vstupního napájení ze sítě, tuto energii poskytuje akumulovaná energie a/nebo pístový spalovací motor (RIC) a výstupní výkon je dodáván jedním nebo několika točivými elektrickými stroji. Norma platí pro střídavé napájecí zdroje navržené především pro nepřetržité napájení pozemních a námořních zařízení, kromě zdrojů pro letectví, pro pohon pozemních vozidel a lokomotiv. Norma neplatí ani pro zdroje, kde výstupní výkon je generován statickými měniči. V normě je také popsáno použití rotačních UPS pro zvýšení kvality střídavého napájení, pro zajištění přeměny napětí a/nebo kmitočtu a pro pokrytí špiček odběru elektrické energie
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz