Označení:

ČSNEN 920 (500489)

Datum vydání:

01.07.2001

Název:

Papír a lepenka určené pro styk s poživatinami - Stanovení obsahu sušiny ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).

Katalogové číslo:

60943

Čárový kód:

8590963609430

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz