Označení:

ČSNENISO 10042 (050111)

Datum vydání:

01.08.2006

Název:

Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů jakosti.

Katalogové číslo:

76511

Čárový kód:

8590963765112

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma určuje stupně jakosti podle vad svarových spojů zhotovených obloukovým svařováním hliníku a jeho slitin. Platí pro tloušťky materiálu větší než 0,5 mm. Zahrnuje tupé plně provařené svary a veškeré koutové svary. Zásady této mezinárodní normy je možno použít také na částečně provařené tupé svary. Norma uvádí tři stupně jakosti, označené B,C a D, aby bylo možné použití pro širokou řadu svařovaných konstrukcí. Stupeň jakosti B odpovídá nejvyššímu požadavku na jakost zhotoveného svaru. Stupně jakosti se vztahují na jakost výroby a ne na vhodnost použití vyrobeného produktu. Tato mezinárodní norma se používá pro: - všechny druhy svarů, např. tupé svary, koutové svary a spoje odboček; - následující metody svařování a jejich definované varianty v souladu s ISO 4063: - 131 obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG svařování); - 141 obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (WIG, TIG svařování); - 15 plazmové svařování; - ruční, mechanizované a automatické svařování; - všechny polohy svařování. Metalurgická hlediska, například velikost zrna, tvrdost, nejsou v této mezinárodní normě zahrnuta
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz