Označení:

ČSNENISO 10564 (050045)

Datum vydání:

01.05.1998

Název:

Materiály pro měkké a tvrdé pájení - Metody pro vzorkování měkkých pájek pro analýzu.

Katalogové číslo:

51960

Čárový kód:

8590963519609

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10564:1997. Evropská norma EN ISO 10564:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10564:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanovuje metody pro vzorkování dodávky měkkých pájek, která se skládá z dávek a postupy pro přípravu reprezentativního vzorku pro analýzu každé dávky. Norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Podstata, kapitolu 4 - Vzorkování a kapitolu 5 - Uchování vzorků pro analýzu. ČSN EN ISO 10564 (05 10045) byla vydána v květnu 1998
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz