Označení:

ČSNENISO 1071 (055317)

Datum vydání:

01.01.2005

Název:

Svařovací materiály - Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace.

Katalogové číslo:

71949

Čárový kód:

8590963719498

Anotace normy:

Tato norma klasifikuje svařovací materiály na základě chemického složení pro tavné svařování druhů výrobků z nelegované litiny;jako je šedá litina, temperovaná litina, tvárná litina, trubky, fitinky,a příslušenství z tvárné litiny apod. Pro svařování litiny jsou používány dvě různé metody ; metoda se svařovací materiály, které produkují svarový kov podobný základnímu kovu a metoda se svařovacími materiály, které produkují odlišný svarový kov. Norma specifikuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod,drátů a plněných elektrod pro obloukové svařování,tyčinek pro svařování TIG a pro plamenové svařování nelegovaných litin.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz