Označení:

ČSNENISO 10863 (051186)

Datum vydání:

01.04.2012

Název:

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD).

Katalogové číslo:

90423

Čárový kód:

8590963904238

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 10863:2011 se vztahuje na použití difrakční techniky měření doby průchodu při zkoušení svarů ultrazvukem kovových materiálů s minimální tloušťkou 6 mm. Odkazuje na základní normu EN 583-6 a poskytuje návod na konkrétní možnosti a omezení techniky TOFD pro zjišťování, měření, lokalizaci a charakterizaci necelistvostí u tavných svarů. Používá se pro svarové spoje jednoduché geometrie a úplným průvarem u plechů, trubek a nádob, vyrobených z nízkolegovaných ocelí. Technika TOFD podle této normy může být použita i u jiných materiálů, pokud materiál vykazuje nízký utlum ultrazvukových vln. Norma specifikuje čtyři třídy zkoušení (A, B, C a D) v souladu s EN ISO 17635, ale neobsahuje žádné podrobnosti pro určení stupňů přípustnosti necelistvostí zjištěných touto technikou ve svarech
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz