Označení:

ČSNENISO 11666 (051172)

Datum vydání:

01.06.2011

Název:

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti.

Katalogové číslo:

88353

Čárový kód:

8590963883533

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 11666:2010 specifikuje stupně přípustnosti 2 a 3 (označené zkráceně AL 2 a AL 3) pro zkoušení svarových spojů s úplným průvarem u feritických ocelí o tloušťkách od 8 mm do 100 mm. Uvedené stupně přípustnosti se používají při zkoušení ultrazvukem podle EN ISO 17640. Stupně přípustnosti odpovídají stupňům kvality B a C podle EN ISO 5817. Stupeň kvality D podle EN ISO 5817 tato norma nezahrnuje, protože se zkoušení svarů pro tento stupeň kvality nedoporučuje. Vztah mezi stupni přípustnosti podle EN ISO 11666 a stupni kvality podle EN ISO 5817 je definován v EN ISO 17635. Tato mezinárodní norma nahrazuje ČSN EN 1712 z června 1999 v plném rozsahu
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz