Označení:

ČSNENISO 12224-1 (055607)

Datum vydání:

01.05.2000

Název:

Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Klasifikace a požadavky na provedení.

Katalogové číslo:

57967

Čárový kód:

8590963579672

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12224-1:1998. Evropská norma EN ISO 12224-1:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12224-1:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se sestává z následujících částí: Část 1: Klasifikace a požadavky na provedení, Část 2: Stanovení obsahu tavidla a Část 3: Zkouška smáčivosti. Tato první část normy uvádí číselný systém pro klasifikaci a označení pájecího drátu plného a plněného tavidlem a požadavky na provedení, které musí splňovat pájecí drát plněný tavidlem a jeho složky. Jsou také stanoveny požadavky na vzorkování, označování a balení. ČSN EN ISO 12224-1 (05 5607) byla vydána květnu 2000
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz