Označení:

ČSNENISO 12224-2 (055607)

Datum vydání:

01.05.2000

Název:

Tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu tavidla.

Katalogové číslo:

58413

Čárový kód:

8590963584133

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12224-2:1999. Evropská norma EN ISO 12224-2:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12224-2:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se sestává z následujících částí: Část 1: Klasifikace a požadavky na provedení, Část 2: Stanovení obsahu tavidla a Část 3: Zkouška smáčivosti. Tato druhá část normy popisuje dvě metody pro stanovení obsahu tavidla v pájecím drátu plněném tavidlem. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je popsán. ČSN EN ISO 12224-2 (05 5607) byla vydána květnu 2000
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz