Označení:

ČSNENISO 12224-3 (055607)

Datum vydání:

01.09.2004

Název:

Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Zkouška účinnosti tavidlem plněného pájecího drátu metodou smáčecích vah.

Katalogové číslo:

71113

Čárový kód:

8590963711133

Anotace normy:

Tato část ISO 12224 specifikuje metodu smáčecích vah pro hodnocení účinnosti tavidla v tavidlem plněném pájecím drátu používaném v elektrotechnice a elektronice. Zkouška je použitelná pro všechny třídy tavidla popsané v ISO 9454-1.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz