Označení:

ČSNENISO 13918 (052420)

Datum vydání:

01.10.2008

Název:

Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků.

Katalogové číslo:

82092

Čárový kód:

8590963820927

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 13918 obsahuje nejdůležitější rozměry závitových svorníků a válcových kolíků (bez vnějšího závitu) určených k obloukovému přivařování na základní materiál zejména v kolmé poloze PA. Závitové svorníky i hladké kolíky jsou tvarově přizpůsobeny účelu použití a použité metodě zapálení oblouku při přivařování. Svorníky a kolíky uvedené v této normě patří k základním typům, které se mohou všeobecně používat v různých oborech kovoprůmyslu a dalších oborech , kde se vyžaduje rychlé přivaření s malým tepelným ovlivněním základního materiálu. V normě uvedené keramické kroužky slouží k soustředění oblouku do malé oblasti a k tvarování svarového výronku u paty svorníku. Nasazené kroužky současně zpomalují chladnutí svaru. Pro identifikaci svorníků a kroužků se používají v normě uvedená označení. Norma neomezuje použití jiných rozměrů a tvarů svorníků pro speciální použití. Norma byla v základním textu rozšířena hlavně o požadavky na zkoušení rozměrů a mechanických vlastností svorníků spolu požadavky na hodnocení shody. Norma je doplněna o přílohu A s hmotnostmi svorníků.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz