Označení:

ČSNENISO 13919-2:2003/A1 (050335)

Datum vydání:

01.08.2004

Název:

Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny.

Katalogové číslo:

70913

Čárový kód:

8590963709130

Anotace normy:


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz